Toimintaohjeet

Yhtenä ravintola-alan johtavista yrityksistä sekä vahvana ja vastuullisena työnantajana ja liikekumppanina visiomme on tarjota vieraillemme tinkimättömän tuoretta, herkullista ja terveellistä ruokaa inspiroivassa ympäristössä. Olemme ylpeitä brändistämme, joka yhdistää meidät vahvaksi tiimiksi. Tämä muokkaa yrityskulttuuriamme ja on menestyksemme perusta. Arvostamme rehellisyyttä, luottamuksen kulmakiveä, minkä seurauksena olemme tarkkoja myös lakien ja määräysten noudattamisesta. Tässä hengessä toimintaamme ohjaavat seuraavat periaatteet:  

Lakien ja määräysten noudattaminen

Me emme riko lakia, määräyksiä emmekä sisäisiä toimintaohjeitamme – emme paikallisesti, valtakunnallisesti emmekä maailmanlaajuisesti. Vain tällä tavalla voimme saavuttaa kestävän kasvun ja varmistaa vieraidemme, työntekijöidemme sekä kumppaneidemme pitkäaikaisen uskollisuuden. Puutumme kaikkiin havaitsemiimme rikkomuksiin ja suoritamme tarvittavat jatkotoimenpiteet lain määräämällä tavalla. 

Eettisyys ja sosiaalinen vastuu

Ihmisoikeudet ja vähemmistöryhmien hyvinvointi ovat Vapianolle sydämen asioita. Me emme hyväksy pakkotyötä, lapsityövoiman käyttöä, joukkorangaistuksia tai ihmisten hyväksikäyttöä missään muodossa. Kaikilla on oikeus yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja jokaista ihmistä tulee kohdella kunnioittavasti. Ahdistelu, kiusaaminen, uhkailu ja väkivalta, olkoon se fyysistä tai sanallista, ei edusta arvojamme, emmekä sitä hyväksy.

Yhtäläiset mahdollisuudet ja syrjinnän ehkäiseminen

Olemme ylpeitä monimuotoisesta Vapiano-perheestämme. Emme missään tapauksessa hyväksy kansallisuuteen, etniseen alkuperään, sukupuoleen, ihonväriin, siviilisäätyyn, ikään, vammaisuuteen, uskontoon, ideologiaan, seksuaaliseen suuntautumiseen tai mihinkään muuhun syyhyn perustuvaa syrjimistä. Me olemme kaikki Vapianisteja!

Kunnioitukseen, avoimuuteen ja luottamukseen pohjautuva kanssakäyminen 

Kannatamme yhteistyötä, avointa viestintää ja palautteenantoa. Konfliktit näemme mahdollisuuksina, minkä lisäksi rohkaisemme rakentavaan ajatustenvaihtoon. Kannustamme työntekijöitämme raportoimaan myös esimiehiä ja johtoa koskevat huolenaiheensa ilman pelkoa seuraamuksista. Luotamme työntekijöihimme ja palkitsemme hyvät suoritukset. Meille on tärkeää, että johto ja esimiehet tukevat työntekijöitään ja toimivat heiltä saamansa palautteen mukaan. 

Rehellisyys kumppaniverkostoa kohtaan

Liikekumppanimme, kuten franchising-kumppanimme, tavarantoimittajamme ja muut yhteistyökumppanimme luottavat siihen, että toimimme oikein sekä voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. Me haluamme kohdella kumppaneitamme reilusti. Samalla varmistamme omalta osaltamme, että kumppanimme noudattavat lakia ja tällä sivulla mainittuja periaatteita sekä päätöksissään että toimissaan – maailmanlaajuisesti. 

Työ- ja liikenneturvallisuus

Vapiano haluaa ylläpitää terveellistä ja turvallista työympäristöä, jossa noudatetaan terveydenhuoltoon ja turvallisuuteen liittyviä lakeja. Vaarallisiin työolosuhteisiin ja työpaikalla tapahtuvaan vaaralliseen käytökseen puututaan välittömästi. Kiinnitämme aina huomiota myös vieraidemme turvallisuuteen välttääksemme tapaturmat.  

Tuotteiden ja palveluiden turvallisuus ja moitteettomuus 

Vapiano ylläpitää korkeimpia mahdollisia laatuvaatimuksia. Itsemme jatkuva haastaminen ja toimintatapojemme väsymätön kehittäminen on osa tätä lupausta. Noudatamme kaikkia lakiin ja käyttämäämme tekniikkaan liittyviä sääntöjä ja määräyksiä taataksemme tuotteidemme laadun ja turvallisuuden. Suhtaudumme vakavasti kaikkiin reklamaatioihin ja tutkimme ne riippumatta siitä, ovatko ne aiheutuneet työntekijöidemme, vieraidemme vai kolmansien osapuolien toimista. Vain tällä tavalla voimme tulla vielä nykyistäkin paremmiksi.

Esimiesten vastuu roolimalleina

Kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että esimiehemme noudattavat yrityksemme periaatteita jokapäiväisessä toiminnassaan ja edistävät niiden noudattamista myös henkilökuntamme keskuudessa. Näin toimiessaan esimiehemme edesauttavat rakentavan kritiikin sekä avoimen ja rehellisen ajatustenvaihdon toteuttamista, sekä toimivat henkilökuntamme, yhteistyökumppaneidemme ja vieraidemme yhteyshenkilöinä.

top

Vapiano on synonyymi tuoreudelle, nautinnolle ja aivan omanlaiselleen elämänasenteelle. Nämä ovat päivittäisen työmme kiinteitä rakennuspalikoita, sillä haluamme kaikkien Vapianistiemme ja kumppaneidemme työskentelevän ympäristössä, josta voivat olla ylpeitä. Reilu, lainkuuliainen ja vastuullinen toiminta kuuluu olennaisena osana kaikkiin päivittäisiin päätöksiimme ja toimiimme.  

Jochen Halfmann, toimitusjohtaja
Lutz Scharpe, talousjohtaja
Mario Bauer, hallituksen jäsen