Osallistumisen ehdot

§ 1 Osallistuminen VAPIANO PEOPLE-ohjelmaan

(1)       Osallistumisen ehtoja sovelletaan VAPIANO PEOPLE-bonusohjelmaan, jonka järjestää liikeyhtiö Vapiano International GmbH (jäljempänä: VAPIANO PEOPLE-ohjelma), osoite Kurt-Schumacher-Str.22, 53113 Bonn (people-support@vapiano.fi ).

(2)       VAPIANO PEOPLE-ohjelmaan voivat osallistua kaikki vähintään 16 vuotta täyttäneet  henkilöt. 

(3)       VAPIANO PEOPLE-ohjelmaan rekisteröityminen on osallistujille ilmaista. Rekisteröityä voi VAPIANO sovelluksen kautta, jonka voi ladata puhelimeen tavallisista sovelluskaupoista tai rekisteröintilomakkeella, jonka löydätte VAPIANO PEOPLE-ohjelman verkkosivuilta (https://people.vapiano.com/fi/fi).

(4)       Osallistuminen alkaa rekisteröinnin vahvistamisesta. Vahvistamiseksi on klikattava vahvistuslinkkiä, joka lähetetään osallistujalle sähköpostilla tietojen rekisteröintilomakkeeseen sisäistämisen jälkeen.

(5)       Rekisteröinnin jälkeen jokainen osallistuja saa VAPIANO PEOPLE-ohjelman henkilökohtaisen QR-viivakoodin. Se on kaksimittainen koodi, joka sisältää osallistujan jäsennumeron binäärin ruudunmuotoisen mustista ja valkoisista ruuduista koostuvan matriisikoodin muodossa (jäljempänä: VAPIANO PEOPLE-ohjelman QR-viivakoodi). QR-viivakoodi voi olla esimerkiksi sellainen:

 

             Osallistujille annettua VAPIANO PEOPLE-ohjelman QR-viivakoodia säilytetään hänen  VAPIANO sovelluksessa, hänen VAPIANO PEOPLE-ohjelman verkkosivun henkilökohtaisessa jäsenille tarkoitetussa jaksossa ja VAPIANO PEOPLE-ohjelman kortilla (jos osallistujalla on kortti).

§ 2 Pisteiden keräys

(1)       VAPIANO PEOPLE-ohjelmassa kerätään statuspisteitä (kohta 6) ja bonuspisteitä (kohta 5) (jäljempänä yhdessä: pisteet), joilla voi seuraavien ravintolavierailujen yhteydessä saada erillisiä asiakasetuja ja joita voi vaihtaa palkintoihin.

(2)       Pisteiden keräykseen on asiakkaiden esitettävä QR-viivakoodi ennen maksamista osallistuvissa VAPIANO ravintoloissa.

(3)       VAPIANO PEOPLE-ohjelman henkilökohtaista QR-viivakoodia voi käyttää vain rekisteröitynyt osallistuja. QR-viivakoodia ei saa luovuttaa kolmannelle henkilölle. Henkilökohtaisen QR-viivakoodin käytön yhteydessä on VAPIANO ravintolan työntekijällä oikeus vaatia osallistujan henkilön tunnistamista sopivalla asiakirjalla tai kortilla  (henkilökortti, ajokortti jne).

(4)       VAPIANO PEOPLE-ohjelman korteilla voi kerätä pisteitä vain 31.12.2019 saakka (mukaan luettuna). Vuodesta 2020 voi pisteitä kerätä vain sähköisesti. Edellä sanottu ei vaikuta kortinhaltijoiden pistetileihin. 

(5)       Kun osallistuvassa ravintolassa ei ole jostain syystä mahdollista siirtää pisteitä tilille, voi osallistuja hakea pisteiden siirtämistä tilille jälkikäteen ottamalla sähköpostilla yhteyden VAPIANO PEOPLE-ohjelman ohjaajiin (people-support@vapiano.fi) kolmessa kuukaudessa ravintolavierailun jälkeen ja lähettämällä jäljennöksen kuitista. 

§ 3 Rekisteröintitietojen muuttaminen

            Osallistujan on heti ilmoitettava VAPIANO PEOPLE-ohjelman asiakastuelle rekisteröintitietojen muuttumisesta. Muutokset voi tehdä myös VAPIANO sovelluksen kautta tai VAPIANO PEOPLE-ohjelman verkkosivulla jäsenille tarkoitettuun jaksoon kirjautuessa.

§ 4 Tietosuoja on VAPIANO:lle tärkeää

            VAPIANO PEOPLE-ohjelman luomisen ja käynnistämisen tarkoituksessa tallennetaan ja käytetään VAPIANO PEOPLE-ohjelman puitteissa kerättyjä henkilötietoja Saksan tietosuojalakia (Bundesdatenschutzgesetz) noudattaen. Mainittuun tarkoitukseen käytön yhteydessä sovellettavia tietosuojaehtoja voi lukea VAPIANO sovelluksesta ja VAPIANO PEOPLE-ohjelman verkkosivulta.

§ 5 Bonuspisteet

(1)       Osallistuja voi vaihtaa kerätyt bonuspisteet houkutteleviin palkintoihin. Jokaisella pistetasolla tarjottavat palkinnot ja niiden noutamisen ehdot ovat esitetty verkkosivuilla www.vapiano-people.com. Palkintojen valikko vaihtelee kausittain ja paikoittain.

(2)       Joskus voi tapahtua, että jotkut palkinnot ei aina ole saatavissa. Tämä ei anna osallistujalle mitään oikeuksia vaatia korvauksia.

(3)       Osallistuja, joka esittää ennen maksamista QR-viivakoodin, saa jokaisesta ostetusta pääruoasta pistetililleen yhden bonuspisteen. Pääruoalla tarkoitetaan tässä kontekstissa kaikkia aterioita, jotka kuuluvat pastan, pizzan, salaattien, risoton, lasanjen tai alkupalojen luokkaan ja joiden myyntihinta ilman lisäkkeitä on vähintään viisi euroa.

(4)       VAPIANO PEOPLE-ohjelman ohjaajat voivat tehdä erikoistarjouksia, joiden yhteydessä osallistuja voi saada enemmän bonuspisteitä. Erikoistarjousten ehdot julistetaan jokaisessa tapauksessa erikseen.

(5)       Kerättyjä bonuspisteitä voi katsoa milloin tahansa VAPIANO sovelluksen kautta tai VAPIANO PEOPLE-ohjelman verkkosivun jäsenille tarkoitetusta jaksosta, lisäksi voi tietoa kysyä kaikista  Vapianon ravintoloista.

(6)       Käyttämättömät bonuspisteet käyvät mitättömäksi pisteiden hankkimisen päivästä luettuna 36. kuukautta seuraavan neljännesvuoden lopussa. Osallistujalle ilmoitetaan pisteiden vanhentumisen päivästä ja vanhentuvien pisteiden määrästä sähköpostilla tai VAPIANO PEOPLE-ohjelman verkkosivun www.vapiano-people.com jäsenille tarkoitetussa jaksossa aikaisin ennen vanhentumispäivää.

(7)       Bonuspisteitä ei voi vaihtaa rahaksi. Bonuspisteitä ei saa luovuttaa muille osallistujille eikä kolmansille henkilöille.

§ 6 Statuspisteet

(1)        Jokaisen osallistuvan Vapiano ravintolan vierailusta, jonka yhteydessä osallistuja käyttää VAPIANO PEOPLE-ohjelman QR-viivakoodia vähintään 5 euron oston tekemiseen, osallistuja saa yhden statuspisteen, joka tallennetaan osallistujan henkilökohtaiselle statuspisteiden tillile.  

(2)       Tietty statuspisteiden määrä antaa osallistujalle PEOPLE-ohjelmassa erillisen statuksen, jolla voi saada erikoisetuja seuraavien vierailujen yhteydessä.

(3)       Kun osallistujan statuspisteiden tilillä on 20–39 pistettä, on hänen statuksensa „oliivi“. Kun osallistujan tilillä on yli 40 pistettä, on hänen statuksensa „musta“.

(4)       Statuspisteiden tilin tasoa ja vastaavaan statukseen liittyviä etuja ja ehtoja voi katsoa VAPIANO sovelluksen kautta tai verkkosivulta VAPIANO PEOPLE-ohjelman jäsenille tarkoitusta jaksosta, lisäksi voi tietoa kysyä kaikista osallistuvista Vapiano ravintoloista.  

(5)       Osallistujan statuspisteiden tili nollataan ensimmäisen kerran 12 kuukauden jälkeen (1. kohdan momentti 4), paitsi tilanteissa, joista on muissa kohdissa säädetty toisin.

(6)       Kun statuspisteiden tillile kertyy 40 pistettä 12 kuukaudessa osallistumisen alusta alkaen, nollataan se heti eli statuksen saavuttamisen päivänä. Seuraava statuspisteiden  tilin nollaaminen tapahtuu 12 kuukauden päästä „mustan“ statuksen saavuttamisesta  ja sen jälkeen jokaisen 12 kuukauden päästä, paitsi tilanteissa, joissa tili on tämän kohdan mukaan nollattava aikaisemmin.

(7)       Statuksen saavuttamisen jälkeen se on voimassa 12 kuukautta, paitsi tilanteissa, joissa osallistuja saavuttaa ennen 12 kuukauden täyttymistä korkeamman statuksen.  Mainitun 12 kuukauden jälkeen osallistujalle määrätään uusi status hänen statuspisteiden tilin mukaan ja sen jälkeen (samana päivänä) statuspisteiden tili nollataan.

 (8)      Osallistujalla ei ole oikeutta vaatia korvausta.

 

§ 7 Syntymäpäivälahja

(1)       Jokaiselle osallistujalle lähetetään syntymäpäivänä sähköpostiviesti osoitteeseen, jonka hän on rekisteröitymisen yhteydessä ilmoittanut. Viestiin on merkitty osallistujan syntymäpäivälahja ja sen noutamisen ehdot.

(2)       Osallistujalla ei ole oikeutta vaatia tiettyä lahjaa tai rahaa. Tietyn edun saaminen yhden tai useamman kerran ei tarkoita sitä, että se olisi aina tapana. 

§ 8 Voittopletit

(1)       VAPIANO PEOPLE-ohjelmassa järjestetään aikuisille osallistujille joskus voittopelejä  (esimerkiksi arpajaisia).

(2)       Jokaisen voittopelin ehdot julkaistaan erikseen voittopelistä annetun ilmoituksen yhteydessä.

(3)       Yhdelläkään osallistujalla ei ole kiistämätöntä oikeutta osallistua voittopeliin eikä vaatia palkinnon saamista eikä tietynlaisen palkinnon saamista.

§ 9 Ohjelmaan osallistumisen lopettaminen

(1)       Osallistujat voivat milloin tahansa poistua VAPIANO PEOPLE-ohjelmasta lähettämällä kirjeen VAPIANO PEOPLE-ohjelman ohjaajille tai sähköpostiviestin  osoitteeseen people-support@vapiano.de. Hakemus tyydytetään heti.

(2)       VAPIANO PEOPLE-ohjelman ohjaajat voivat lopettaa osallistujan osallistumisen, ilmoittaen siitä kuusi kuukautta etukäteen.  

(3)       Osallistumisen lopettamisesta annetun päätöksen voimaantulon yhteydessä käyvät mitättömäksi kerätyt pisteet.

(4)       Osallistuminen päättyy automaattisesti, kun osallistuja ei ole käyttänyt VAPIANO PEOPLE-ohjelman henkilökohtaista QR-viivakoodia enemmän kuin kolme vuotta.  

§ 10 Muutokset / täydennykset/ ohjelman päättäminen

(1)       VAPIANO PEOPLE-ohjelman ohjaajat pidättävät itselleen oikeuden lopettaa  VAPIANO PEOPLE-ohjelma, täydentää tai muuttaa sitä, ottaen huomioon osallistujien edut ja ilmoittaen siitä kohtuullisessa ajassa etukäteen (tai pätevästä syystä ilman etukäteen ilmoittamatta). Ohjaajilla on oikeus muuttaa tai täydentää kyseisiä osallistumisen ehtoja, kun se on välttämätöntä helpon ja turvallisen toiminnan takaamiseksi tai rikkomusten ehkäisemiseksi.

(2)       Osallistujalle ilmoitetaan muutoksista etukäteen hänen ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Muutos katsotaan hyväksytyksi, kun osallistuja ei lopeta osallistumistaan kohdassa 9 kuvatulla tavalla yhdessä kuukaudessa viestin lähettämisen päivästä tai kun hän käyttää VAPIANO PEOPLE-ohjelman henkilökohtaista QR-viivakoodia bonuspisteiden keräämiseen tai ravintolavierailun rekisteröintiin. Osallistujaa tiedotetaan siitä erikseen muutoksista lähetetyssä ilmoituksessa.

§ 11 Sovellettava laki

Osallistujan ja VAPIANO PEOPLE-ohjelman väliseen sopimussuhteeseen sovelletaan  Saksan lakia.

 

 

top